FN's bærekraftmål

Klima og miljø står sentralt i PKS Industri sin filosofi. Vi har tatt utgangspunkt i FN’s bærekraftmål når vi velger ut våre leverandører og materialer i våre produkter. For oss er dette konkret og noe vi skal etterleve. Våre leverandørers produksjonssteder og innkjøpsrutiner blir derfor alltid inspisert fysisk av våre fagfolk som en del av sertifiseringsprosessen frem mot å bli fast leverandør til PKS Industri. I tillegg må våre leverandører signere på miljøerklæring samt ILO prinsipper for organisert arbeidsliv og ta avstand fra barnearbeid. Som følge av dette, har PKS industri ved flere anledninger avbrutt innkjøp og også bidratt til å endre våre leverandørers adferd på området.

I 2020 flyttet besluttet vi å flytte innkjøp av vår største varegruppe fra Kina til Norge. Dette reduserer vårt Co2 utslipp med anslagsvis 45%.

Vi tror at dette betyr noe for deg som kunde – og som vi håper at du verdsetter.